Вступна кампанія 2016

До уваги абітурієнтів!

У зв’язку із затвердженням нового переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, на виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 06.11.2015 №1151 "Про особливості запровадження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року №266" та з метою підготовки до проведення вступної кампанії 2016 року оприлюднюємо Акт узгодження переліку спеціальностей та ліцензованого обсягу Харківського радіотехнічного технікуму, що додається.

 

АКТ

узгодження переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти за

(освітньо-кваліфікаційним рівнем) молодшого спеціаліста та ліцензованого обсягу

Освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста

Наявний ліцензований обсяг відповідно до діючої ліцензії

Перерозподіл ліцензованого обсягу

за Переліком галузей знань та спеціальностей 2015 року

Шифр  та найменування галузі знань

Код та найменування  напряму підготовки (спеціальності)

Ліцензований обсяг

Шифр  та найменування галузі знань

Код та найменування  спеціальності

Ліцензований обсяг

денна форма навчання

заочна форма навчання

вечірня форма навчання

очна  форма навчання (денна,

вечірня)

заочна форма навчання (дистанційна)

0501

Інформатика та обчислювальна техніка

5.05010201

обслуговування комп’ютерних систем і мереж

90

-

-

12 Інформаційні технології

123

Комп'ютерна інженерія

90

-

5.05.010301

розробка програмного забезпечення

90

-

-

121

Інженерія програмного забезпечення

90

-

0505

Машинобуду-вання та матеріалообробка

5.05050202

обслуговування верстатів з програмним управлінням і робототехнічних комплексів

30

-

-

13 Механічна інженерія

131

Прикладна механіка

30

-

5.05050302

технологія обробки матеріалів на верстатах і автоматичних лініях

30

-

-

133

Галузеве машинобудування

30

-

0508

Електроніка

5.05080201

Конструювання, виготовлення та технічне обслуговування виробів електронної техніки

25

-

-

17 Електроніка та телекомуніка-ції

171

Електроніка

25

-

0509

Радіотехніка, радіоелектронні апарати та зв'язок

5.05090101 Конструювання, виробництво та технічне обслуговування радіотехнічних пристроїв

60

-

-

172

Телекомунікації та радіотехніка

60

-

Всього:

325

-

-

Всього:

325

-

 

 

Узагальнений перелік спеціальностей та ліцензовані обсяги  Харківського радіотехнічного технікуму

за Переліком галузей знань та спеціальностей 2015 року за ступенями

(освітньо-кваліфікаційними рівнями) молодшого спеціаліста

№ з/п

Шифр  галузі

Галузь знань

Код спеціальності

Найменування  спеціальності

Ліцензований обсяг

очна форма навчання (денна,

вечірня)

заочна форма навчання

(в т.ч. дистанційна)

Освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста

1

12

Інформаційні технології

123

Комп'ютерна інженерія

90

-

2

12

Інформаційні технології

121

Інженерія програмного забезпечення

90

-

3

13

Механічна інженерія

131

Прикладна механіка

30

-

4

13

Механічна інженерія

133

Галузеве машинобудування

30

-

5

17

Електроніка та телекомунікації

171

Електроніка

25

-

6

17

Електроніка та телекомунікації

172

Телекомунікації та радіотехніка

60

-

Всього

325

-

 

 

Змінено: 18.06.2016 13:22:50Адреса:
61057, м.Харків
вул.Сумська 18/20
E-mail:hrtt@ukrpost.ua
Web sait:www.xrtt.kharkov.ua

© 2015 Харківський радіотехнічний технікум
Всі права належать Харківському радіотехнічному технікуму.

Розробка та дизайн - Яременко Ф.В., Ігошин Р.О., Царьов К.В.